Doručenie do 2 dní
Dobierka
Slovenský sklad

Sťažnosti a reklamácie

Právo na odstúpenie od zmluvy

Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu môžete do 14 dní od prevzatia výrobku. Ak nie ste s výrobkom spokojní, môžete požiadať o vrátenie peňazí alebo výmenu za nový tovar – v takom prípade musíte zakúpený tovar vrátiť. Vrátenie peňazí a výmena nie sú možné, ak premeškáte zákonnú lehotu, plynúcu odo dňa prevzatia tovaru do účinného vlastníctva, ktorú ste určili vy alebo tretia strana (okrem dopravcu).

Položka, ktorú chcete vrátiť alebo vymeniť, musí byť nepoškodená. Pôvodný a neporušený obal musí byť tiež doručený spolu so všetkým príslušenstvom. V prípade poškodenia alebo nadmerného používania výrobku či pôvodného obalu si obchod vyhradzuje právo požadovať náhradu za zníženú hodnotu výrobku. Od okamihu odstúpenia od zmluvy už položku nesmiete ďalej používať.

Ak zistíme, že zákazník/zákazníčka pred odstúpením od žiadosti vykonal/vykonala obhliadku a odskúšanie výrobku v rozsahu potrebnom na zistenie skutočného stavu výrobku, bude reklamácia vybavená úspešne. V opačnom prípade bude vyriešená len čiastočne alebo nebude vyriešená vôbec.

Odstúpenie od zmluvy nám oznámte vyplnením reklamačného formulára do 14 dní od prevzatia výrobku. Formulár nájdete tu.

Po úspešnom odoslaní reklamačného formulára dostanete e-mailom reklamačný kód, ktorý spolu s vašimi údajmi (meno, priezvisko a adresa) napíšte na balík, ktorý nám zašlete.

Po uplatnení reklamácie máte 14 dní na vrátenie balíka na našu adresu.

Odporúčame vám, aby ste balík poslali doporučene s potvrdením o odoslaní. Nezabudnite si odložiť potvrdenie o odoslaní, aby sme mohli vašu reklamáciu vyriešiť aj v prípade, že sa zásielka náhodou stratí. Odosielateľ hradí náklady na vrátenie; zásielky na dobierku neprijímame.

Keď reklamačné oddelenie prijme a skontroluje vašu reklamáciu, okamžite vám zašleme nový výrobok alebo vám do 14 dní vrátime peniaze. Ak ste si vybrali platbu na dobierku, vrátenie sumy bude vykonané bankovým prevodom. Preto NextLevel, d. o. o. potrebuje údaje o vašom bankovom účte. Ak ste za svoju objednávku zaplatili kreditnou kartou, cez PayPal alebo bankovým prevodom, peniaze vám budú vrátené na platobnú metódu použitú pri nákupe. Vrátime vám všetky náklady na nákup, vrátane nákladov na dopravu (nevzťahuje sa na akékoľvek dodatočné náklady, vyplývajúce z výberu iného spôsobu doručenia, ako je najlacnejší, ponúkaný pri štandardnom doručení).

Upozornenie:

Pred odoslaním balíka skontrolujte, či ste výrobok skutočne zakúpili v našom internetovom obchode a či je možné výrobok vrátiť (pozri Výnimky zo zásad vrátenia tovaru nižšie a lehoty na vrátenie). Ak nám pošlete výrobok, ktorý nebol zakúpený v našom internetovom obchode, prípadne výrobok, na ktorý sa vzťahujú výnimky zo zásad vrátenia tovaru alebo pre ktorý ste zmeškali termín na zrušenie a vrátenie zmluvy, nenesieme zodpovednosť za vaše chyby. Takýto výrobok vám vrátime až po zaplatení manipulačného poplatku vo výške 10 EUR za neoprávnenú reklamáciu, v opačnom prípade ho zlikvidujeme.

Výnimky zo zásad vrátenia tovaru:

Ak nám chcete oznámiť odstúpenie od zmluvy, môžete použiť aj vzorový formulár EÚ na zrušenie zmluvy, dostupný na tomto odkaze. Formulár vytlačte, vyplňte, podpíšte a pošlite ho na našu adresu spolu s výrobkom. K formuláru nezabudnite pripojiť vyhlásenie, v ktorom jasne uvediete, že chcete od zmluvy odstúpiť. Upozorňujeme, že použitie tohto formulára nie je povinné.

 

Sťažnosti

REKLAMÁCIA DORUČENIA

Ak bol váš výrobok počas doručenia poškodený alebo nezodpovedá vašej objednávke (chýba výrobok alebo jeho časť, prípadne nesprávny výrobok), informujte nás o tejto skutočnosti čo najskôr, najneskôr však do 48 hodín od prijatia zásielky a to vyplnením tohto reklamačného formulára.

Pošlite nám fotografie zásielky (vrátane štítku na zásielke), na ktorých je jasne vidieť poškodenie alebo závadu.

REKLAMÁCIA VÝROBKU

Ak ste dostali výrobok, ktorý nefunguje správne, najprv skontrolujte, či dokážete nájsť riešenie pomocou našich inštrukcií.

Ak sa vám chybu nepodarí vyriešiť pomocou pokynov, oznámte nám to vyplnením formulára na reklamáciu, ktorý je k dispozícii tu.

Pošlite nám fotografie alebo videá výrobkov, ktoré jasne poukazujú na chybu alebo poruchu výrobku.

Ak pomocou videa nemôžete dokázať, že výrobok je chybný alebo nefunguje, budete ho musieť poslať na našu adresu. Naše reklamačné oddelenie ho následne skontroluje. Odosielateľ/odosielateľka hradí náklady na vrátenie takejto zásielky; zásielky na dobierku neprijímame.

RIEŠENIE SŤAŽNOSTÍ

Ak máte sťažnosť na náš produkt alebo službu a nesúhlasíte s riešením, prípadne ak sa nám nepodarí dospieť k priateľskému riešeniu, môžete svoju sťažnosť predložiť orgánu na riešenie sporov prostredníctvom Európskej platformy na riešenie sporov http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Záruka

Na všetky elektrické výrobky sa vzťahuje 2-ročná záruka (alebo 3-ročná záruka, ak ste si zakúpili ďalší rok záruky). V prípade poruchy elektrickej časti zariadenia vám ju bezplatne vymeníme.

Na všetky výrobky z nášho obchodu sa vzťahuje 2-ročná záruka. Záruka sa vzťahuje len na skryté chyby, ktoré neboli spôsobené vplyvom kupujúceho a nevzťahuje sa na drobné kozmetické chyby, napr. škrabance na obale výrobku, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť výrobku.

Nároky zo záruky nie je možné uplatniť v prípade:

Ak si chcete uplatniť záruku, oznámte nám to vyplnením reklamačného formulára, ktorý je k dispozícii tu. Pošlite nám fotografie alebo videá výrobkov, ktoré jasne poukazujú na chybu alebo poruchu výrobku. Popíšte, o akú chybu ide alebo čo nefunguje.

Ak pomocou videa nemôžete dokázať, že výrobok je chybný alebo nefunguje, budete ho musieť poslať na našu adresu. Naše reklamačné oddelenie ho následne skontroluje. Odosielateľ/odosielateľka hradí náklady na vrátenie takejto zásielky; zásielky na dobierku neprijímame.

Doručenie do 2 dní
Dobierka
Slovenský sklad